Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • bodio


Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2167 i 2339). Poseł Bartłomiej Bodio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Trzeba... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-10 16:01

Zobacz także:Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2308 i 2332). Poseł Bartłomiej Bodio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 19:58

Zobacz także:Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1957 i 2292). Poseł Bartłomiej Bodio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 11:22

Zobacz także:Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2182). Poseł Bartłomiej Bodio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Koledzy i Koleżanki! Bardzo dziękuję za zadane pytania. Wydaje się, że pan minister bardzo wnikliwie na nie odpowiedział. Chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-25 10:13

Zobacz także:Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2182). Poseł Bartłomiej Bodio:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym przypomnieć, że obradujemy nad ustawą o zmianie ustawy Kodeks karny, która jasno precyzuje, w jakich sytuacjach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-25 09:55

Zobacz także:Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2182). Poseł Bartłomiej Bodio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, zawarty w druku nr 2182. Projekt dotyczy wypadków drogowych spowodowanych pod... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-25 09:14

Zobacz także:Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Bartłomiej Bodio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Tak jak napisano we wniosku o dzisiejszą informację, rok 2014, najbliższe jego miesiące, będzie kluczowy dla przyszłości polskiego lotnictwa. Stoimy przez wielkimi zagrożeniami, a także przed olbrzymimi szansami dla polskiego rynku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-24 12:36

Zobacz także:Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2190 i 2209). Poseł Bartłomiej Bodio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt wygłosić stanowisko w sprawie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-17 20:56

Zobacz także:Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druki nr 2177 i 2195). Poseł Bartłomiej Bodio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-17 20:45

Zobacz także:Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Bartłomiej Bodio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wszyscy tutaj bolejemy nad losem przedsiębiorstwa państwowego, które gospodaruje na naszym wspólnym majątku, na majątku wszystkich Polaków obejmującym 30% powierzchni naszego kraju, przedsiębiorstwa, które nie dzieliło się w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 11:03

Zobacz także: