Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • beatamazurek
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2011 r. (druk nr 968) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 1093). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytania są... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 19:52Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jako mieszkanka Chełma chciałabym zapytać o plany w stosunku do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i jego wszystkich placówek. Skoro pan minister powiedział, że reorganizacja dotyczy całej służby granicznej, to chciałabym zapytać... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 13:52Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-19 21:00Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1015). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu projektu tej ustawy czytamy, iż kilkanaście lat pełnienia funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta sprzyja relacjom korupcjogennym wśród organów samorządu, koterii, utrwala... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-07 18:36Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2013 roku.

17, 18, 19, 20 i 21 punkt porządku dziennego:   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 552).   18. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 553).   19. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 554).   20. Pierwsze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-24 18:44Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 926 i 952). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-07 00:12Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 11 i 440). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie pośle, mam pytanie do pana. Otóż kilka dni temu na wspólnej konferencji Donalda Tuska i pana Piechocińskiego Donald... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-06 21:51Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 724 i 830). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałabym, aby pan tutaj publicznie powiedział - bo mam nadzieję, że dotrze to do większej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-07 14:35Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 724 i 830). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-07 14:09Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (druki nr 382 i 790). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ta ustawa tak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-07 13:20