Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • beatamazurek
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 12 września 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Beata Mazurek:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zmiana ustawy o referendum jest jednym z głównych postulatów związkowców, jest to również postulat Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem związkowców rząd i Platforma Obywatelska nic sobie nie robią z głosów milionów ludzi, z argumentów opozycji, ze sprzeciwu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 12:53Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1575). Poseł Beata Mazurek:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W grudniu ubiegłego roku tutaj, na tej sali, mówił pan, że budżet jest bezpieczny, że zapewni on Polsce i finansom publicznym bezpieczeństwo w 2013 r. i pozwoli dzięki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 18:16Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1526). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W uzasadnieniu tej ustawy czytamy, że będzie ona oddziaływać m.in. na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBA, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 15:50Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne (druki nr 1324 i 1527). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałabym zapytać, jakie były wpływy do budżetu państwa z tytułu karnych odsetek w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 14:00Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druki nr 1354 i 1544). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że program będzie finansowany z budżetu ministra zdrowia po uzyskaniu zgody ministra... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 13:16Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:   1) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych,   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy   (druki nr 1105, 1116 i 1374). Poseł Beata Mazurek:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja chciałabym zapytać o to,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 15:08Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1312 i 1377). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani minister, chciałabym panią... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 11:10Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach rozliczenia podwykonawców spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA przy budowie autostrady A2 oraz podwykonawców spółki Poldim SA przy budowie autostrady A4 (druk nr 1180). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zostałem z długami, nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-18 19:08Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1019) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1084). Poseł Beata Mazurek:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-22 13:26Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 1079). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytania do wnioskodawców są następujące. Czy nie obawiacie się państwo tego, że obniżanie wymagań kapitałowych może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa obrotu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 21:52