Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • bak
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapieniaPoseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 14:35

Zobacz także:Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-29 15:47

Zobacz także:
Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 15:48

Zobacz także:Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 17:41

Zobacz także:Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw. Poseł Dariusz Bąk:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W przeciągu jednego roku mamy do czynienia z trzecią zmianą ustawy o lasach. Wcześniej dotyczyło to nałożenia haraczu na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 14:21

Zobacz także:Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:   - senackim projekcie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,   - poselskim projekcie ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 13:50

Zobacz także:Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3147 i 3216). Poseł Dariusz Bąk:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, który omawiamy teraz, określa, że kary administracyjne za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 09:31

Zobacz także:Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3147 i 3216). Poseł Dariusz Bąk:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 09:15

Zobacz także: