Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • adamabramowicz
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Projekt zakłada w przypadku przedsiębiorcy, który zadeklaruje używanie samochodu osobowego do użytku służbowego, prowadzenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-07 15:07Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1509 i 2033). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście ta ustawa idzie w dobrym kierunku. Roczne doświadczenia w terenie po... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-25 16:58Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1639 i 2034). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten projekt ma usprawnić wyłanianie sędziów,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-25 14:02Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druki nr 1726 i 1989). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dotychczas grupa osób, która chciała przeprowadzić zbiórkę publiczną na rzecz na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-10 10:00Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 1672) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1774). Poseł Adam Abramowicz:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 19:16Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 1942). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do przedstawiciela wnioskodawców, do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 13:54Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (druk nr 1946). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rząd premiera Jerzego Buzka, dzisiaj prominentnego polityka PO... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 09:01Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druki nr 1179 i 1764). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Intencją tej ustawy, przedłożenia rządowego, miała być ochrona podwykonawców, którzy biorą udział w zamówieniu publicznym. Podkomisja pracowała... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-12 17:17Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 13 września 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce. Poseł Adam Abramowicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mówił pan o skuteczności dotyczącej staży, które były zastosowane w okresie, który już minął. Zgadzam się z tym, że staże przynoszą dobry skutek i mam pytanie. Dlaczego w takim... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-17 12:07Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2012 roku (druk nr 1448) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 1557). Poseł Adam Abramowicz:     Przynajmniej 1,5 minuty?     Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:     1,5 minuty, panie pośle.     Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-01 23:13