Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • adamabramowicz
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (druk nr 833). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zabrać głos w tej dyskusji, dlatego że ustawa idzie w dobrym kierunku, ale wymaga poprawek. I tak na przykład, jeśli chodzi o zmiany w podatku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-01 13:38Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 15 listopada 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (druki nr 833 i 862). Poseł Adam Abramowicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wprowadzenie ułatwień we wdrażaniu metody kasowej dla przedsiębiorców jest krokiem w dobrym kierunku, ale w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-31 18:57Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 893 i 930). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polska nie jest bogatym krajem na tle krajów Europy Zachodniej i nakładanie restrykcyjnych przepisów na pomieszczenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-24 19:27Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poseł Adam Abramowicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! OPZZ skierował do Trybunału Konstytucyjnego zapis dotyczący opodatkowania wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci bonów. Czy ta ustawa, którą teraz chcecie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-20 10:13Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 882). Poseł Adam Abramowicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tutaj dzisiaj Platforma Obywatelska dużo mówiła o wolnym rynku, ale wolny rynek jest wtedy, kiedy wszystkie formy są jednakowo traktowane, czyli albo wszystkie formy są... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-19 20:01Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 847). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Opodatkowanie podatkiem dochodowym kwoty potrzebnej człowiekowi do zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb jest niemoralne. W związku z tym ten projekt idzie w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-19 20:01Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.

37 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 591, 698 i 698-A) - trzecie czytanie. Poseł Adam Abramowicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie do rządu. Uzasadnieniem odebrania ulgi internetowej było to, że ulga spełniła już swoje zadanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-14 10:33Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 10 października 2012 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 212 i 574). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten dzisiaj omawiany projekt ustawy ze względów wszelkich - interesów naszego państwa, bo chodzi o to, żeby rodziny miały więcej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-11 16:08Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 28 września 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika (druk nr 669). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obecna koalicja, kiedy dochodziła do władzy, zapowiadała zmniejszenie obciążeń biurokratycznych przedsiębiorców oraz uproszczenie prawa podatkowego. Powołała nawet specjalną komisję w tym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-29 23:47Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 591 i 698). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rząd argumentuje zniesienie ulgi internetowej tym, że ceny na te usługi spadły, ale cena usług Internetu zależy w bardzo dużym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-28 07:46