W ramach podpisanego porozumienia o współpracę między Biurem Poselskim Poseł Janiny Okrągły a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, istnieje możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych przez osoby niezamożne, które mają utrudniony dostęp do specjalistycznego poradnictwa prawnego. Usługi prawne świadczą studenci Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w ramach funkcjonującej na uczelni Kliniki Prawa, pod merytorycznym nadzorem wykładowców. Osoby które chciałyby skorzystać z pomocy prawnej dotyczącej prawa administracyjnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego i penitencjarnego zobowiązane są do wcześniejszego dokonania zgłoszenia w Biurze Poselskim Poseł Janiny Okrągły pod nr telefonu 77/ 887 21 11 lub 77/ 887 21 12 najpóźniej dwa dni przed terminem porady. Osobom zakwalifikowanym do porady zostaną podane szczegółowe informacje o miejscu i godzinie wizyty.

Najbliższy termin porad: 15 październik 2014 r.