3 grudnia w Warszawie w Sejmie RP z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych miała miejsce konferencja pt. „Lady D. w nowej odsłonie.”

Konkurs „Lady D. im. Krystyny Bochenek” organizowany jest od roku 2002r.
przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled - Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. - kojarzone jest również
ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością. Celem konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet działających aktywnie w obszarze kultury i sztuki, sportu a także życia społecznego i zawodowego.

Podczas konferencji ideę i historię konkursu oraz dalsze plany z nim związane przedstawiła Posłanka Bożena Szydłowska – przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz Europoseł Marek Plura – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2008 – 2014. Głos zabrali
Pan Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
oraz Pani Teresa Hernik – Prezes PFRON.

W konferencji udział wzięły także laureatki opolskiej edycji konkursu Lady D., które opowiedziały o swoich przeżyciach z tym związanych. Posłanka Janina Okrągły oraz Pani Joanna Niedźwiedź – Dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON zaprezentowały przebieg pionierskiego etapu wojewódzkiego konkursu,
który został przeprowadzony w marcu 2014 r. w Opolu. Wzorując się na naszych doświadczeniach i wypracowanych rozwiązaniach podjęto decyzję,
iż od przyszłego roku konkurs organizowany będzie począwszy od etapów wojewódzkich.

Poza udziałem w konferencji grupa z województwa opolskiego zwiedziła Sejm. Wróciliśmy do domów podekscytowani, wzruszeni i zmęczeniJ

 
więcej zdjęć - kliknij miniaturę