Dnia 19.02.2014 r. w Sejmie pracowaliśmy nad punktem obrad dotyczącym Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012″ oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015.

Podczas debaty miałem przyjemność przedstawiać stanowisko Klubu Platformy Obywatelskiej w kwestii wspomnianego sprawozdania. Oczywiście Klub PO w całości będzie głosował za przyjęciem sprawozdania.  Program ten jest niezbędny w ciągłej walce z chorobami nowotworowymi o czym świadczą dane zawarte w sprawozdaniu.

Poniżej załączam odnośniki do mojego wczorajszego wystąpienia oraz do samej treści sprawozdania:

Wystąpienie Damiana Raczkowskiego w imieniu Klubu PO z dnia 19.02.2014 r.

Treść sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012