IMG_4536

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do tego, aby zgłaszali swoje problemy w związku z naliczeniem im olbrzymich kwot za centralne ogrzewanie do Biura Poselskiego, które mieści się przy ulicy Malmeda 10 w Białymstoku w godzinach 8-16 lub innych godzinach po wcześniejszym umówieniu. Zainteresowani będą mogli skorzystać z porad w kwestiach prawnych, a także istnieje możliwość uzyskania opinii eksperta, który oceni zasadność wyliczeń opłat za ciepło przedstawionych przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową.

BIURO POSELSKIE DAMIANA RACZKOWSKIEGO

ul. Malmeda 10
15-440 Białystok
tel./faks (85) 746 15 35
tel./faks (85) 732 50 22
[email protected]owski.pl

 

 Rekomenduję odwiedzenie strony: www.podzielniki.info

 

Relacja z mojej konferencji prasowej, która odbyła się 19.03.2014 r. w sprawie rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej przez użytkowników lokali w budynkach wielolokalowych.

Na konferencji uczestniczyły następujące osoby:
Mariusz Pietraszko – ekspert z dziedziny ciepłownictwa oraz wyliczania kosztów energii cieplnej w oparciu o podzielniki
Franciszek Krawczyk – osoba, w której przypadku okazało się, że musi dopłacić aż 8 tysięcy 256 złotych, a łączny koszt ogrzewania jego mieszkania 44,5mkw według spółdzielni wyniósł prawie 12 tys. złotych

Konferencja została zwołana w związku z wieloma problemami, które niesie ze sobą rozliczanie kosztów zużycia energii cieplnej w oparciu o podzielniki ciepła w budynkach wielolokalowych.

Na początku konferencji prasowej rozpocząłem od przedstawienia sytuacji mieszkańców i przytoczyłem przykłady rozliczeń kosztów ciepła, gdzie użytkownikom lokali o powierzchni około 35 mkw administratorzy lub zarządcy budynków naliczyli olbrzymie opłaty za ciepło w wysokości około 12 tys. złotych. Warto podkreślić, że owe stawki wynikają z modelu podziału kosztów ustalonego przez administratorów lub zarządców budynków w uchwalanych przez nich regulaminach rozliczeń. W wielu przypadkach podział ten jest sprzeczny z opiniami ekspertów oraz zasadami współżycia społecznego.

W sytuacjach, gdy mieszkańcy osobiście doświadczają tego problemu brakuje im pełnej świadomości o przysługujących im prawach oraz o możliwości dochodzenia swoich racji przed sądami powszechnymi. Wiele osób nie wie, że może, czy też powinno występować do sądów z pozwami przeciwko takim obciążeniom, no i w końcu wiele z tych osób czuje się bezradnie, gdyż istnieje ich obawa o naliczanie równie olbrzymich kosztów za ogrzewanie w przyszłości.

Należy zatem wyjaśnić skąd bierze się problem z tak drastycznie dużymi opłatami za ogrzewanie. Pierwszym z czynników, który ma wpływ na tę sytuację jest fakt, iż wiele osób w obawie o naliczanie znacznych kosztów za zużycie energii cieplnej zakręca kaloryfery lub używa ich w stopniu znikomym. Skutkiem takiego działania jest to , że ciepło z lokali, w których mieszkańcy w sposób racjonalny korzystają z centralnego ogrzewania, przechodzi w ramach jednej bryły budynku do lokali których użytkownicy zakręcają grzejniki. W związku z tym mieszkania, gdzie kaloryfery są zakręcone w określonym stopniu ogrzewane są ciepłem z lokali, gdzie grzejniki pracują, co wpływa na wysokość rachunków mieszkańców korzystających z ogrzewania nawet w stopniu ograniczonym. Jak zostało podkreślone, podzielniki nie mierzą zużytego ciepła, a jedynie służą do podziału zużytych jednostek energii cieplnej w danym budynku.

Kolejną kwestią, która ma wpływ na wysokość rachunków za ogrzewanie są regulaminy rozliczeń według, których spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty dokonują rozliczania kosztów zużycia ciepła w poszczególnych lokalach. Ustawa prawo energetyczne nie określa wzorca takowego regulaminu czego skutkiem jest dowolność ich konstruowania przez kompetentne organy w spółdzielniach lub wspólnotach. Można dostrzec, że w wielu przypadkach owe regulaminy nie są zgodne z prawem, gdyż nie odzwierciedlają konstytucyjnych zasad równości  lub są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.  Jak zostało powiedziane na konferencji, to właśnie owe regulaminy stanowią główną podstawę do naliczania kosztów za ogrzewanie.

Dotychczas wystąpiłem do Biura Analiz Sejmowych oraz Ministerstwa Gospodarki z wnioskami o dokonanie wykładni obwiązujących przepisów, co może przynieść rezultaty w postaci dookreślenia konkretnych pojęć z aktów prawnych oraz być może na podstawie odpowiedzi od ww. podmiotów uda się podjąć pracę nad zmianami legislacyjnymi, które zakończą praktyki naliczania ogromnych rachunków za ogrzewanie. W tej sprawie będę chciał prosić o spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Białymstoku po to aby spróbować nakreślić, w oparciu o wiedzę ekspertów oraz dotychczasowe doświadczenia,  uniwersalne zasady, które aby zapobiec w przyszłości absurdalnym sytuacjom, które dzisiaj mają miejsce”.

Warto nadmienić, że same spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty w swoich regulaminach zakładają możliwość rozliczania kosztów ciepła za pomocą ryczałtów, które w swojej istocie zakładają maksymalne koszty zużycia ciepła dla danego lokalu bez opierania się o podzielniki ciepła. Mieszkańcy, którzy decydują się na metodę ryczałtową de facto mogą bez ograniczeń odkręcać kaloryfery. Dochodzi jednak do sytuacji, że osobom, które rozliczają się metodą z uwzględnianiem odczytów z podzielników wystawiane są rachunki, które znacznie przewyższają opłatę ryczałtową. Jest to absurd, który stanowi wynik nieracjonalnych zapisów w regulaminach rozliczeń.

Przy obecnych zapisach, w dominującej większości regulaminów rozliczeń dochodzi do sytuacji, w których jeden mieszkaniec jest obciążany kosztami zużycia energii cieplnej za ¼ lub ½ całego budynku. Jak stwierdził Pan Mariusz Pietraszko : „ w oparciu o obecnie obowiązujące regulaminy może dojść do sytuacji, w której to jednej osobie administrator lub zarządca budynku naliczy koszty ogrzewania całego budynku”.

Na koniec swojego wystąpienia Poseł Raczkowski stwierdził:” jeśli się okaże, iż konieczne będą zmiany legislacyjne w ustawie Prawo energetyczne, to podejmę działania mające na celu stworzenie projektu ustawy zawierającego stosowne propozycje zmiany obowiązującego prawa”.

Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że jeszcze przed zmianami legislacyjnymi uda się pomóc osobom wobec których naliczono bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie.