Posłowie PiS Andrzej Adamczyk i Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji prasowej w Sejmie odnieśli się do kwestii PKP Energetyka, spółki sprzedanej w ostatnich tygodniach przy pełnej aprobacie rządu PO-PSL z panią Premier Kopacz na czele.

Poseł Adamczyk przypomniał, że wraz z posłem Tchórzewskim zwrócili się do ministra infrastruktury z prośbą o informacje na temat tej transakcji. Niestety Minister odmówił parlamentarzystom dostępu do tej informacji do czego w ocenie posłów dojść nie powinno. 

>>ZOBACZ RELACJĘ Z KONFERENCJI PRASOWEJ<<

Sprawy dotyczące ej strategicznej w wielu wymiarach spółki a szczególnie kwestia jej sprzedaży powinny być w 100% transparentne. – Uznajemy, że nie ma tutaj powodów do zatajania jakichkolwiek informacji – podkreślił Andrzej Adamczyk.

Poseł zapowiedział, że zostaną podjęte odpowiednie kroki w związku z odmową udzielenia informacji przez ministra a dziś kieruje wraz posłem Tchórzewskim pytanie do Premier Ewy Kopacz – czy prawdą jest, że polski rząd wyraził zgodę na sprzedaż spółki PKP Energetyka, na skutek której właścicielem spółki stały się fundusze inwestycyjne z siedzibą na innym kontynencie? Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to oczekujemy podania funduszy zaangażowanych w zakup i wysokości udziałów w zakupionej spółce. Czy prawdą jest,  że Państwo Polskie sprzedające poprzez właściwych ministrów oraz zarząd PKP SA przedmiotową spółkę, wyraziło zgodę aby w zakresie umowy sprzedaży PKP Energetyka, sądami właściwymi były sądy niepodlegające jurysdykcji Państwa Polskiego? Jeżeli tak jest, to sądy którego Państwa? 

Poseł dodał, że oczekuje również informacji, czy zapis dotyczący sądów obejmuje tylko sprawy związane ze sprzedażą PKP Energetyka, czy również sprawy bieżące.

Poseł Tchórzewski zauważył, że sprzedaż takiej spółki jak PKP Energetyka w momencie gdy kupujący jest z poza UE podlega zupełnie innym rygorom, niż w przypadku gdyby kupujący był z obszaru Unii Europejskiej. Spółka PKP Energetyka realizuje zadania związane z utrzymaniem ciągłości przewozów kolejowych zarówno towarowych jak i pasażerskich. Wszelkie zakłócenia z tym związane mogą mieć bardzo poważne skutki gospodarcze. W kontekście tego fakt, że wszelkie sprawy sądowe związane właśnie z zakłóceniami w realizowaniu kluczowych zadań toczyły się będą nie przed polskimi a zagranicznymi sądami, może mieć bardzo negatywne skutki dla Polski.

W ocenie posła Tchórzewskiego sprzeczne z logiką interesu Państwa Polskiego są również wydarzenia w spółce PKP Informatyka. W czasie gdy splka zaczeła osiągać dodatni wynik finansowy jej zarząd został odwołany. Następnie spółka po restrukturyzacji weszła w działaność notującą straty. Obecnie prowadzone są zabiegi aby 50 % przyfodów spólki przekazać do PKP Cargo. Wszystko to zmierza w ocenie posła do likwidacji spółki PKP Informatyka.