13.09.br w Tarnowcu odbyły się Uroczystości Odpustowe w Tarnowcu połączone z 90 rocznicą Papieskiej Koronacji Figury Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. W obchodach udział wzięli min. poseł Bogdan Rzońca, senator Alicja Zając, V-ce Marszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska oraz Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik.