Choć likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych zakończył się w 1995 r. to skutki gospodarcze i społeczne tego procesu widoczne są po dzień dzisiejszy. Obszary po PGR-owskie dotknięte są wysokim bezrobociem i mocno zdewastowaną infrastrukturą. O włączeniu funduszy europejskich w rozwiązywanie tych problemów dyskutowałem z uczestnikami konferencji zorganizowanej w Sieniawie na Ziemi Lubuskiej. Była to merytoryczna dyskusja, która z pewnością będzie miała kolejne odsłony. Ciekawe jest miejsce, w którym odbywało się spotkanie. Sieniawa …