Symboliczne otwarcie ul. Nowomiejskiej w Suwałkach przebudowanej w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówek”.

W ramach inwestycji:

– przebudowano odcinek ulicy o długości 758m,
– wybudowano chodniki oraz ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej,
– wybudowano ścieżkę rowerowej o nawierzchni asfaltowej i kostki polbruk,
– wybudowano parkingi z kostki betonowej,
– wybudowano oświetlenie uliczne.

W Suwałkach w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych udało się do tej pory zmodernizować w sumie 5 ulic: Kowalskiego, Staniszewskiego, Mieszka I, Mareckiego i Nowomiejską.