W dniu 6 września 2015 r. na terenie Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na...