Z dużym zainteresowaniem obejrzałem port przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Poprzez terminal będziemy mogli odbierać skroplony gaz ziemny drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Ta strategiczna inwestycja dla naszego bezpieczeństwa energetycznego jest na ukończeniu. Terminal otrzymał jedną z największych dotacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, którym bezpośrednio zarządzam w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Imponujące przedsięwzięcie i dobrze wykorzystane europejskie pieniądze.