W dniach 17-21 czerwca 2015 r. Poseł Dariusz Seliga przebywał w Erywaniu (Armenia), gdzie odbywało się Zgromadzenie Parlamentarne NATO. Podczas 89. Seminarium Rose-Roth zajmowano się m.in. sytuacją bezpieczeństwa w regionie Kaukazu Południowego i współpracą na linii NATO – Armenia.