07.07.-10.07. 96. posiedzenie Sejmu

07.07. Wizytacja Komisji Obrony Narodowej w WDW Rynia

07.07. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia lotników polskich walczących w czasie II wojny światowej. 2. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych. 3. Sprawy bieżące.)

08.07. Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa (Rozpatrzenie  informacji  na  temat  programu  dla  górnictwa)

09.07. Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa (1. Rozpatrzenie informacji na temat aktualnego stanu sektora elektroenergetycznego. 2. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o kontroli niektórych inwestycji.)