03.08. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim (omówienie zasad i form współpracy między Siłami Zbrojnymi RP a jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których zlokalizowane są wojskowe ośrodki szkolenia), wizytacja Komisji Obrony Narodowej na poligonie w Drawsku Pomorskim (informacja nt. zadań i inwestycji realizowanych i planowanych na terenie poligonu drawskiego w ramach zabezpieczenia Sił Natychmiastowego Reagowania, pokaz obiektów poligonowych) oraz pobyt w Mirosławcu ((informacja nt. planowanego wdrożenia programu bezzałogowych w tym planowanej 12. Bazy BSR w Mirosławcu)

04.08.-05.08. 98. posiedzenie Sejmu

04.08. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (1. Informacja Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Zagranicznych i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego na temat stanu przygotowań do szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. 2. Sprawy bieżące.)

04.08. Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa (Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw)

05.08. Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa (1. Rozpatrzenie  informacji  na  temat  aktualnego stanu i strategii rozwoju PGNiG SA. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Skarbu Państwa – wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji na temat planowanej sprzedaży pakietów akcji PZU SA, Polskiej Grupy Energetycznej SA oraz PKO Banku Polskiego SA”.)

06.08. Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej