W dniu 4 sierpnia 2015 został skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Gospodarki poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle autorstwa posła Artura Bramory. W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać: „Proponowana ustawa ma na celu wprowadzenie do ustawy o rzemiośle zmian, które, także zdaniem środowiska rzemieślniczego, są niezbędne dla jej należytego funkcjonowania w obecnych […]