Poseł Tomasz Nowak w dniu 22 sierpnia 2015 r. uczestniczył w dożynkach ziemi rychwalskiej w Modlibogowicach.