Kilkuset seniorów z terenu całego powiatu chrzanowskiego bawiło się w sobotę, 8 sierpnia na Błoniach Karniowickich w Karniowicach w czasie...