Piotr Naimski uczestniczył w dożynkach w Czarnym Dunajcu. Podziwiał piękne wieńce dożynkowe. Po Mszy św. pojechał bryczką razem z przedstawicielami lokalnych władz na miejscowy stadion, gdzie wygłosił krótkie przemówienie. Podkreślił, że Hołdymas to także święto niepodległości – dzięki polskim rolnikom nasz kraj jest w stanie się wyżywić, co stanowi jeden z wymogów niepodległego państwa.