Piotr Naimski uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji 85. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkowicach. Wziął udział w polowej Mszy św., podczas której dokonano poświęcenia nowego sztandaru jednostki. Poseł w kilku słowach zwrócił się do najmłodszych druhn i druhów dziękując im za kontynuowanie tak pięknej tradycji. Następnie razem ze strażakami i przedstawicielami lokalnych władz udał się do remizy na wspólny posiłek.