Minister Zembala na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Sprawiał wrażenie, że był, ale tak jakby nie wiedział gdzie jest.