Poseł Beata Mazurek wzięła udział w otwarciu wystawy „Bieżeństwo (uchodźstwo) 1915. Wspólna historia”.

„Bieżeństwo” na terenach wschodniej Białostocczyzny i Chełmszczyzny oznacza wielką ucieczkę ludności, przed nadciągającą armią niemiecką, latem i wczesną jesienią 1915 r. W języku polskim znaczy uchodźstwo. Bieżeństwo, w swoim oryginalnym brzmieniu weszło do historiografii jako nazwa tamtych wydarzeń.