Już od stycznia 2016 r. podwyżkami objęci zostaną funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych.

 

Na podwyżki przeznaczona zostanie kwota ok. 390 mln zł. Ta kwota przełoży się na wzrost wynagrodzenia o ok. 4% dla funkcjonariuszy i ok. 6% dla pracowników cywilnych – informuje poseł Monika Wielichowska.