Podczas bieżącego posiedzenia Sejmu wygłoszę stanowisko koła poselskiego na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Ta propozycja stanowi trzeci etap deregulacji i zakłada otwarcie 101 zawodów poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). Dotyczy profesji związanych m.in. z ochroną przeciwpożarową (np. inżynier pożarnictwa), rynkiem kapitałowym i towarowym oraz rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. To również zawody rzecznika patentowego, rusznikarza, tłumacza przysięgłego, muzealnika, profesje z dziedziny konserwacji zabytków, a także zawody geologiczne i górnicze.

Rozwiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych spowodują wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Deregulacja ma też zmniejszyć obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przynieść nowe miejsca pracy. Bariery w dostępie do zawodu ograniczają liczbę osób go wykonujących, czyli zmniejszają konkurencję między nimi. Efektem takiej sytuacji jest zmniejszenie presji na obniżanie cen i ograniczenie innowacyjności.

Rząd przyjął projekt 11 marca 2014 r. Do laski marszałkowskiej wpłynął on 15 kwietnia 2014 r., a 23 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Zostało ono przeprowadzone 7 maja 2014 r. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji której jestem członkiem.

24 czerwca 2014 r. odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu. Komisyjne prace nad projektem zakończyły się 10 czerwca 2015 r. przyjęciem sprawozdania z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. odstąpienie od zmian w zakresie zawodu rusznikarza. Wprowadzono także poprawki o charakterze doprecyzowującym i legislacyjnym.

Jerzy Borkowski
Poseł na Sejm RP
Członek Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji