Nowe zasady zapisów do lekarza, dłuższe urlopy macierzyńskie i wychowawcze, zmiany w VAT, wydłużenie wieku emerytalnego – to tylko niektóre z ważnych zmian, jakie przyniesie ze sobą rok 2013. Te zmiany dotyczą zarówno osób prywatnych, jak i firm. Niektóre z nich obowiązują już dzisiaj, inne będą wprowadzane w życie w ciągu roku.

Od 1 stycznia

Zaczął obowiązywać system e-WUŚ, czyli elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Dzięki jego zastosowaniu pacjenci korzystający z usług publicznych placówek ochrony zdrowia nie muszą już przychodzić do lekarza z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie. Muszą jedynie mieć przy sobie dokument tożsamości. Pracownicy rejestracji mogą sprawdzić online, czy chory jest uprawniony do otrzymania świadczeń medycznych.

Wzrasta ulga prorodzinna dla rodzin z trójką i więcej dzieci. W przypadku posiadania trzeciego dziecka ulga rośnie o 50 proc., a na czwarte i kolejne – o 100 proc. Zgodnie ze zmianami, kwota ulgi na trzecie dziecko wyniesie 139 złotych miesięcznie, a na czwarte i kolejne – 185,34 złotych.

Wydłużeniu o 1 miesiąc ulega wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Następnie będzie on stopniowo podnoszony, by docelowo (w 2020 roku dla mężczyzn i 2040 roku w przypadku kobiet) osiągnąć 67 lat.

Zmianom ulegają też emerytury służb mundurowych.

Zniesiony zostaje obowiązek meldowania się na pobyt czasowy, jeśli jest on krótszy niż 3 miesiące. Nie trzeba też wymeldować się w jednym urzędzie, aby zameldować się w drugim. Wszystkich tych formalności można teraz dokonać w jednym urzędzie.

Od 17 stycznia

Paszport lub paszport tymczasowy można wyrobić w dowolnym wydziale paszportowym na terenie całego kraju.Paszport tymczasowy będzie mogła otrzymać osoba, która potrzebuje tego dokumentu w nagłych przypadkach związanych z działalnością zawodową.

W połowie 2013 roku

Planowany jest start nowego rządowego programu Mieszkanie dla Młodych (MDM). Polega on na dopłacie do kredytu na zakup mieszkania. Dopłata ta będzie jednorazowa i będzie stanowić wkład własny do kredytu.

Program dotyczy: małżeństw, singli oraz osób samotnie wychowujących dziecko. Warunkiem jest, aby osoby te nie przekroczyły 35 roku życia i kupowały mieszkanie o powierzchni max. 75 m kwadratowych (przy czym dopłata jest do 50 m kwadratowych) i na rynku pierwotnym. Wysokość dopłaty uzależniona jest też od liczby dzieci w rodzinie.
Od 1 września 2013 roku

Opłata za szóstą i siódmą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ma wynosić max. 1 złoty.

Wejdzie w życie możliwość wydłużenia urlopu macierzyńskiego półrocznego (obecnie trwającego 20 tygodni podstawowych i 6 tygodni dodatkowych) o kolejne 26 tygodni. Ustawa ta obejmie wszystkich, którzy 1 września będą mieli prawo do urlopu macierzyńskiego. Od 20 tygodnia urlopu będzie można łączyć pobieranie zasiłku macierzyńskiego z pracą zawodową w wymiarze do połowy etatu (wówczas będzie wypłacana połowa zasiłku).
Jakie ulgi znikają

Dotychczasowe zasady z korzystania z ulgi internetowej. Odliczenie (od dochodu) w wysokości 760 zł będzie przysługiwać podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, ale pod warunkiem, że wcześniej nie korzystał z ulgi internetowej. Internauta, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 rok po raz pierwszy skorzystał z ulgi internetowej, będzie mógł skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

Nie będzie możliwości odliczania 50 proc. kosztów uzyskania dla zarabiających powyżej 85 tys. zł.

Zmieniają się zasady przyznawania ulgi na dzieci. Tracą ją dobrze zarabiające rodziny (tzn. ponad 112 tys. złotych rocznie) z jednym dzieckiem. Limit 112 tys. złotych dotyczy także rodzin niepełnych, gdzie rodzic bądź opiekun samotnie wychowuje jedno dziecko.
Zmiany dotyczące przedsiębiorców

Najważniejsze z nich to zmiany podatkowe ułatwiające walkę z firmami niepłacącymi za dostarczone towary lub usługi.

Od tego roku dłużnik, który nie zapłaci faktury w odpowiednim terminie po dacie płatności, będzie musiał taką fakturę usunąć z kosztów uzyskania przychodu.

Mały podatnik nie musi płacić VAT, gdy nie dostanie zapłaty.
Żródło: www.platforma.org, pap, wyborcza.biz