13.05.-15.05. 92. posiedzenie Sejmu

13.05. Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa (1. Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji spółki i przygotowywanych projektach Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. 2. Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r.)

13.05. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat doświadczeń płynących dla Sił Zbrojnych RP z udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.  2. Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 rok. 3. Sprawy bieżące.)

14.05. Rozpoczęcie procedury sprawdzeń weryfikacyjnych śmigłowca EC 725 Caracal w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu w ramach Komisji Obrony Narodowej

14.05. Wspólne posiedzenie Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy)

14.05. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego)

15.05.-17.05. Wiosenna Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Budapeszcie