Moi Drodzy, zgodnie z moim ekonomicznym wykształceniem i dotychczasowym zawodowym doświadczeniem, powinnam się zajmować sprawami z kręgu gospodarki czy finansów. Jak widzicie, życie bywa bardzo zaskakujące i rzuca często człowieka tam gdzie  ten zupełnie się tego nie spodziewa. Teraz wiem jak mądre jest przysłowie mówiące, ze „ człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje”. Ja naprawdę nie myślałam, że sprawy z kręgu społecznych staną się  wręcz moją pasją. Właściwie przypadek sprawił, że zainteresowałam się problemami seniorów , a po zapoznaniu się z wieloma z nich wspaniałymi, pełnymi ciepła, energii i chęci działania osobami wiem, że już zawsze będą w kręgu moich poselskich i przyjacielskich zainteresowań.  Podobnie,  spotkanie z członkami Stowarzyszenia Braterskie Serca , rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych i zaznajomienie się z ich problemami, w zderzeniu , z którymi nasze codzienne bolączki i utyskiwania zupełnie przestają się liczyć, spowodowało, że obszar życia osób niepełnosprawnych pochłonął mnie zupełnie. Cieszę się, że moje działania przyczyniły się do uruchomienia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie prowadzących rehabilitację zawodową i społeczną dla podopiecznych Stowarzyszenia. Kolejnym  sukcesem na rzecz  osób niepełnosprawnych, tym razem z Kielc jest pozyskanie dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa w wysokości 600 tys. złotych na budowę Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pod kątem orzekania dzieci, który dotychczas pracował w kilku małych pomieszczeniach w budynku mieszkalnym.  W nowo wybudowanej siedzibie będą mieściły się gabinety lekarskie i pomieszczenia towarzyszące orzekaniu o niepełnosprawności. Poprawienie warunków lokalowych skróci termin oczekiwania na orzeczenie i poprawi warunki pracy osób zatrudnionych w Zespole. Jestem szczęśliwa, że moje działania dały tak wspaniały rezultat i że   mogłam pomóc  tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej.

Pozdrawiam, Poseł na Sejm RP Renata Janik.