W dniu 22 maja br. w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im.ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbyło się Sympozjum Naukowe "Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Służbie Człowiekowi - 25 lat działalności".  W sympozjum uczestniczyli  wybitni przedstawiciele środowisk naukowych, towarzystw, organizacji pozarządowych, działacze wolnościowi oraz funkcjonariusze Służby Więziennej.W sympozjum uczestniczył Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, który zaznaczył jak ważna jest to służba i jak bardzo odpowiedzialna. Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przez 25 lat podejmował wiele różnorodnych działań na rzecz pracowników zakładu oraz na rzecz osób odbywających karę pozbawienia wolności. Pan poseł wspomniał, krótko o historii o początku ruchu związkowego w więziennictwie, którego należy doszukiwać się w czasach II Rzeczypospolitej. Z okazji 25 lat działalności poseł złożył życzenia.

sympozjum więzienictwo

sympozjum więzienictwo1