W dniach 13-15 maja 2015 r. odbędzie się 92. posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej VII kadencji oraz posiedzenia sejmowych komisji: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych.