Bronisław Komorowski, to wybitny polityk i mąż stanu, człowiek, zdecydowanie nadający się na prezydenta tak wspaniałego kraju jakim jest Polska, poniżej przedstawiam wam 6 powodów, dla których warto głosować właśnie na niego.

bronislaw

Bronisław Komorowski

Bezpieczeństwo

Od wielu lat Bronisław Komorowski – jako wiceminister i minister obrony narodowej, a obecnie jako Prezydent RP – pracuje na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski.

To z inicjatywy prezydenta rozpoczęła się zmiana strategicznej doktryny naszego kraju: odchodzimy od tzw. polityki ekspedycyjnej – czyli udziału polskich wojsk w wielu misjach zagranicznych – na rzecz wzmocnienia obronności kraju. Nowoczesny system bezpieczeństwa Polski oparty zostanie na solidnych podstawach: reformie dowodzenia i modernizacji technicznej armii (w tym budowie tarczy antyrakietowej – czyli nowoczesnego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej) oraz jeszcze ściślejszej współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Polska ma dziś bardzo silną pozycję w Sojuszu Północnoatlantyckim: dzięki działaniom Bronisława Komorowskiego kolejny szczyt NATO w 2016 r. odbędzie się w Warszawie, zaś dowództwo NATO-wskich sił natychmiastowego reagowania, tzw. „szpicy”, znajdzie się w Szczecinie. Prezydent był też inicjatorem propozycji podniesienia nakładów na obronność do co najmniej 2% PKB.

Kontekst wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest dla nas kluczowy. Prezydent Bronisław Komorowski, w pełnej współpracy z rządem RP, konsekwentnie wspiera aspiracje Ukrainy do zbliżenia ze strukturami Unii Europejskiej i NATO.

Rodzina

Z inicjatywy pary prezydenckiej powstał Program „Dobry Klimat dla Rodziny”. Konkretne rekomendacje zawarte w Programie są już realizowane. Przyjęty został nowy system ulg podatkowych na dzieci, z którego skorzysta ponad milion polskich rodzin. Powstała także Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz sieć ponad trzystu Kart wydawanych przez samorządy –oferujące wiele zniżek rodzinom z kilkorgiem dzieci. Wśród kolejnych propozycji prezydenta są m.in. poprawa sytuacji mieszkaniowej młodych rodzin, sprzyjający rodzicom czas pracy, elastyczny system urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem oraz lepsza dostępność do miejsc edukacji i opieki. W ostatnich latach wydłużone zostały także urlopy rodzicielskie do 1 roku.

To dzięki Bronisławowi Komorowskiemu polityka rodzinna stała się nie tylko strategicznym obszarem prezydentury, ale także ważnym polem działań rządu i samorządów. Efekty zmian w polityce rodzinnej są już widoczne. W 2014 r. w odróżnieniu od 2013 r. – odnotowaliśmy w Polsce dodatni przyrost naturalny.

Dialog

Dialog i otwartość są najlepszym sposobem rozwiązywania problemów. Zawsze trzeba szukać tego, co nas łączy. Dzięki promowaniu takiej postawy prezydent Bronisław Komorowski stał się gwarantem stabilności w polskim życiu publicznym. Prezydent zaprasza do siebie różne grupy społeczne, by razem wypracowywać najlepsze rozwiązania dla Polski. Dyskusje z udziałem młodych ludzi, Fora Debaty Publicznej, cykl „Idee Nowego Wieku” i konsultacje ze wszystkimi partiami, to istotne elementy działania prezydenta.

Bronisław Komorowski stworzył model prezydentury otwartej. Pałac Prezydencki i Belweder stały się miejscem rozmowy o wyzwaniach ważnych dla Polski i Polaków, a nie politycznych rozgrywek. Prezydent gościł u siebie ekspertów, działaczy społecznych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i artystów.

Bronisław Komorowski spotyka się ze społecznościami lokalnymi w całym kraju. Przez pięć ostatnich lat złożył ponad 350 wizyt w miejscowościach w całej Polsce.

Gospodarka

Prezydent wspiera reformy gospodarcze. Polska gospodarka musi stać się bardziej nowoczesna, by móc skutecznie rywalizować z innymi i tworzyć nowe miejsca pracy. Siłą naszego kraju jest kreatywność i ciężka praca milionów Polaków. Polskim przedsiębiorcom trzeba zaufać i dlatego Bronisław Komorowski zaproponowałzmiany w ordynacji podatkowej, dzięki którym wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść płatnika, a nie urzędu.

Prezydent promuje polskie firmy i szczególnie uważnie wsłuchuje się w głos małych i średnich przedsiębiorców. Wszystkim wizytom zagranicznym prezydenta i wizytom głów innych państw towarzyszą seminaria gospodarcze, będące okazją do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych przez polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Bronisław Komorowski przywrócił też Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Dobre prawo

Sprawne państwo musi tworzyć dobre prawo. Polska jest krajem drastycznie przeregulowanym – wyzwaniem pozostaje więc likwidacja zbędnych przepisów, a nie uchwalanie nowych.
Prezydent odpowiedzialnie korzysta z inicjatywy ustawodawczej. Złożył 26 projektów ustaw dotyczących m.in. bezpieczeństwa Polski, polityki rodzinnej czy usprawnienia i przyspieszenia rozpatrywania spraw w sądach. Prezydent angażuje się także w proces tworzenia prawa tak, by jego jakość była wyższa, sygnalizując niedostatki zgłaszanych ustaw. To dzięki prezydentowi wprowadzono możliwość przechodzenia na częściową emeryturę przed ukończeniem 67. roku życia czy skorygowano plan likwidacji sądów w małych miejscowościach.

Prezydent zaproponował wdrożenie w Polsce systemu bezpłatnej pomocy prawnejdla najuboższych. Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych już odpowiedziały na propozycję Bronisława Komorowskiego i rozszerzyły programy bezpłatnej pomocy. Kolejne działania zostaną podjęte wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Prezydent odpowiedzialnie korzysta z prawa weta. Żadne z dotychczasowych prezydenckich wet nie zostało odrzucone przez Sejm.

Duma z Polski

Nowoczesny patriotyzm to duma z osiągnięć Polski i szacunek dla historii. Prezydent wypromował ideę obchodów 4 czerwca, Święta Wolności. W 2014 r. odbyły się jubileuszowe obchody Święta na Placu Zamkowym w Warszawie z udziałem prezydenta USA Baracka Obamy i kilkudziesięciu światowych przywódców. Warszawa stała się wówczas „stolicą wolnego świata”, a media we wszystkich zakątkach globu informowały o osiągnięciach polskiego ćwierćwiecza wolności i roli Polaków w obaleniu komunizmu. Nową, optymistyczną oprawę uzyskały obchody święta Konstytucji 3 Maja, kiedy organizowana jest „Majówka z Polską”, oraz Narodowego Święta Niepodległości, któremu towarzyszy marsz „Razem dla Niepodległej”.

Polska, którą kochamy musi być piękna. Elementem tego piękna jest stan krajobrazu i architektury. Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o ochronie krajobrazu, która ma chronić przestrzeń publiczną przed zniszczeniem – m.in. przez wszechobecne reklamy.

„Wiele osób mnie pyta: dlaczego popierasz Bronisława Komorowskiego? Odpowiadam wtedy: przecież ja mam już prawie 94 lata. Przynajmniej on mnie pochowa” – żartował Władysław Bartoszewski, jeden z gości konwencji wyborczej Bronisława Komorowskiego, przekazując prezydentowi poparcie w nadchodzących wyborach na najwyższy urząd państwa.

Bronisław Komorowski to najlepszy kandydat w majowych wyborach, budujący zgodę i bezpieczeństwo. #popieramKOMOROWSKIEGO