W 1791 roku Polska jako pierwszy kraj w Europie, a drugi na świecie, spisała swoją konstytucję państwową. Najwyższe osiągnięcie legislacyjne Sejmu Czteroletniego było wyrazem dążeń Polaków do odzyskania pełni suwerenności i opanowania chaosu istniejącego w kraju w XVIII wieku.

Dziś, w 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wspominamy bogatą choć burzliwą historię Polski. Polakom udało się zachować tożsamość narodową, mimo wojen, represji i okupacji. Przez długi okres nasz kraj w ogóle nie widniał na mapie Europy. Mimo tego, Polacy zawsze trwali w jedności, silni w przekonaniu, że będą wolni. Na tę wolność przyszło im czekać bardzo długo.

Spuścizna naszych przodków powinna być dla nas lekcją rządzenia. Pamiętajmy, że dzielić jest łatwiej niż rządzić wspólnie. Polska od zawsze potrzebowała i stale potrzebuje działań, w których dominantą jest dobro Obywateli. Zaspokojenie ambicji politycznych poszczególnych jednostek nigdy nie przyniosło naszemu krajowi niczego dobrego.

Wyciągnijmy zatem wnioski z bogatej lekcji, jaką jest historia i uczmy się działać wspólnie. Bo cel tych działań jest naprawdę wzniosły.