Jeśli jesteś obywatelem polskim uprawnionym do głosowania, na stałe zamieszkującym za granicą lub w dniu wyborów przebywasz za granicą, będziesz mógł wziąć udział w głosowaniu w wyborach prezydenckich 2015.

Zarejestrujcie się w spisach wyborców, nie czekając na ostatnią chwilę, by moc wziąć w nich udział i przekażcie tę wiadomość dalej, by dotarła do wszystkich naszych rodaków. Wasz głos jest ważny!

głosowanie polonia