Posłanka Joanna Mucha została członkinią Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Celem projektu jest wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa określa:

1) zasady ochrony zarodka i komórek rozrodczych w odniesieniu do ich zastosowania w biologii i medycynie w związku z leczeniem niepłodności;

2) sposoby leczenia niepłodności, w tym stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji;

3) zadania władz publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia rozrodczego;

4) warunki dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji;

5) zasady funkcjonowania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków.

Poniżej link do druku sejmowego, który zawiera projekt ustawy:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1A86D4AD4E83BE46C1257E0C0040423A/%24File/3245.pdf

Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biura poselskiego Joanny Muchy: [email protected]