W trakcie trwającej kadencji Magdalena Gąsior-Marek odbyła wiele spotkań z ministrami, którzy na jej zaproszenie przyjeżdżali na Lubelszczyznę. W ten sposób posłanka pragnie zainteresować problemami naszego regionu polityków działających głównie na szczeblu centralnym. Większość wizyt wiązała się z konkretnymi działaniami - podpisywaniem umów, zapowiedziami zmian w prawie czy udziałem w konferencji, którą Magdalena Gąsior-Marek organizowała lub współorganizowała. Oto wykaz spotkań, których była inicjatorką:

  • 20 kwietnia 2015. Wizyta ministra sportu, Andrzeja Biernata. Konferencja w sprawie budowy basenu olimpijskiego w Lublinie. Spotkanie z rektorem Politechniki Lubelskiej w sprawie modernizacji hali sportowej uczelni. Spotkanie z uczniami i nauczycielami w-f w Świdniku.

  • 24 marca 2015. Wizyta wiceministra zdrowia, Sławomira Neumanna. Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zapowiedź rządowego projektu ustawy o ratownictwie medycznym. Wizyta w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie. Spotkanie z mieszkańcami Łęcznej. Wizyta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

  • 6 października 2014. Wizyta minister edukacji, Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Konferencja z udziałem dyrektorów lubelskich szkół ws. planowanych zmian w prawie oświatowym. Wizyta w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli. Wizyta w Puławach i Włodawie.