Za nami pierwsze wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i czeskiej Izby Poselskiej, które było doskonałą okazją do posumowania stosunków Polski i Czech po 25 latach demokracji. Podczas spotkania marszałek Radosław Sikorski wyraził pogląd by te rozmowy zainaugurowały regularne spotkania prezydiów naszych parlamentów. – Byłoby to logicznym uzupełnieniem spotkań odbywających się na szczeblu Grupy Wyszehradzkiej – mówił.

polska i czechy  Fot. Rafał Zambrzycki