Uroczystości obchodów 15-lecia powstania Centralnego Biura Śledczego miały miejsce 14 kwietnia 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, pierwszy szef CBŚ insp. w st. spoczynku Andrzej Borek, b. wiceminister spraw wewnętrznych nadinsp. w st. spoczynku Adam Rapacki oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki.

Uroczystości obchodów 15-lecia CBŚ