„Dar życia łaską Ojca i skarbem narodu”– to temat przewodni tegorocznego jubileuszowego X Sympozjum „Dar Życia”, które odbyło się w sobotę 11 kwietnia w Skierniewicach. Swoim patronatem wydarzenie to objął Poseł Dariusz Seliga.