Z okazji Świąt Wielkiejnocy, niosących nadzieję i odrodzenie życia, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech radość Zmartwychwstania zagości w naszych sercach, napełniając je miłością, wiarą i pokojem!                                         Stanisław Lamczyk