Szanowni Państwo!

Zamieszczam jako wzór wypełniony formularz konsultacyjny dotyczący Programu Budowy Dróg Krajowych.
Wszystkim, którym zależy na budowie zachodniej obwodnicy Łodzi, a tym samym odkorkowaniu ulic Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego czy Konstantynowa Łódzkiego zachęcam również do wypełniana formularza konsultacyjnego w sprawie budowy drogi ekspresowej S14 (zachodniej obwodnicy Łodzi). Wypełniony formularz należy wysyłać na adres ministerstwa infrastruktury i rozwoju: [email protected]
To m.in. od wyniku konsultacji zależeć będzie to, czy budowa zachodniej obwodnicy Łodzi przesunięta zostanie z listy rezerwowej na listę inwestycji przeznaczonych do realizacji.
Wzory formularzy znajdują się na stronie: http://www.mir.gov.pl/Transport/Infrastruktura_drogowa/Program_Budowy_Drog_Krajowych/program20142023/Strony/Program_2014_2023.aspx i na stronie grupy na facebooku: https://www.facebook.com/groups/753224288099155/