Od kilku lat teren powiatu gorlickiego pomijany jest w planach budowy i modernizacji sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Komunikacja kolejowa już też od kilku lat nie istnieje. Dostępna sieć dróg nie nadaje się do ciężkiego transportu, a brak szybkiego połączenia z węzłem autostradowym w Tarnowie jest przeszkodą hamującą rozwój całego powiatu.

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w dniu 4 lutego 2015 r. do Marszałka Sejmu złożyła w tym temacie interpelację poselską skierowaną do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zwróciła uwagę na istotne problemy, m.in. takie jak stan drogi krajowej nr 28, szczególnie na odcinku Gorlice – Nowy Sącz oraz na konieczność wybudowania obwodnic Grybowa i Gorlic w ciągu tej drogi.