W dniu 18 września 2014r. odbyła się XI Ogólnoposlka Konferencja Stowarzyszenia Kierowca.PL
Podczas sześciogdzinnej dyskusji romzawialiśmy między inymi na tematy:
Jak opanować komunikacyjny chaos? – Obieg informacji w znowelizowanym systemie. Wymagania sprawozdawcze wobec Starostw Powiatowych, zmiany w obiegu PKK;
Nieobowiązkowa teoria – zagrożenie czy szansa? – Jak efektywnie szkolić w nowych realiach? Jak dopasować ofertę do potrzeb kursantów? Prezentacja modelu biznesowego dla OSK;
Eco Driving na egzaminie – nowe wymagania na egzaminie praktycznym. Jazda energooszczędna – teoria i praktyka
Pojazdy OSK na egzaminie – dostosowanie pojazdów OSK do wymogów egzaminacyjnych, zasady ich wykorzystywania;
Panel ekspercki – możliwość zadawania pytań ekspertom i zaproszonym gościom oraz dyskusja na temat bieżących problemów trapiących OSK.
Nowelizacji uastwy o kierujących pojazdami – nowe uprawnienia dla posiadaczy kat. B czyli możliwość porusznania się jednośladami – rewolucja na drogach czy droga donikąd?
Dziękuję za zaproszenie Prezesowi Stowrzysznia Kierowca.PL Panu Włodzimierzowi Zientarskiemu.