W dniu 17.01.2015 r. odbyło się uroczyste poświęcenie świeżo wyremontowanej remizy strażackiej w Ćmachowie. Święcenia dokonał kapelan straży proboszcz parafii w Biezdrowie Stanisław Wawrzyniak.
Na uroczystości stawili się między innymi: Poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Romuald Ajchler, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór, członek zarządu powiatu Kazimierz Michalak, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki Sławomir Śniegowski, wiceprzewodniczący Rady i sołtys wsi Ćmachowo Janusz Szulc, radny MiG Wronki Arkadiusz Białek, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Rafał Zimny, wiceprezes Banku Spółdzielczego we Wronkach Beata Barłóg, przedstawiciele biznesu: Eugeniusz Barłóg, Paweł Chytry, Artur Judek, Komendant OSP Wronki Stefan Kaszkowiak, strażacy jednostki z Ćmachowa oraz lokalni dziennikarze.
Menedżerem przedsięwzięcia był Mieczysław Białuski. Udało mu się zebrać około 10 tysięcy złotych.

Źródło: www.wronieckibazar.pl

Remiza-w-Ćmachowie-8

Remiza-w-Ćmachowie-15

Remiza-w-Ćmachowie-17

Remiza-w-Ćmachowie-19

Remiza-w-Ćmachowie-21

Remiza-w-Ćmachowie-23

Remiza-w-Ćmachowie-26

Remiza-w-Ćmachowie-27

Remiza-w-Ćmachowie-28

Remiza-w-Ćmachowie-30