09.03.-13.03. Wizyta Podkomisji ds stosunków transatlantyckich Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Turcji