Poseł Konstanty Tomasz Oświęcimski został wybrany przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. gospodarki morskiej, założonego głównie przez posłów z Województwa Zachodniopomorskiego. Już na początku swej działalności przewodniczący jasno sprecyzował cele, jakie stawiają przed sobą w ramach prac zespołu.