Koalicja OCEAN2012 wraz z Zespołem Parlamentarnym ds. Gospodarki Morskiej zorganizowała niedawno w Sejmie seminarium naukowe pt. Przywrócenie równowagi ekologicznej ekosystemów morskich priorytetem reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Przyczynkiem do zorganizowania tego spotkania stał się trudny proces reformy europejskiej polityki rybołówstwa. Głównym gospodarzem seminarium był przewodniczący zespołu parlamentarnego Konstanty Tomasz Oświęcimski.