Z inicjatywy Posła na Sejm RP Konstantego Tomasza Oświęcimskiego, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej, 2 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Dziwnów odbyło się spotkanie z rybakami.

Oprócz licznych rybaków uczestniczyli m.in. Adam Sudyk - naczelnik w Departamencie Rybołówstwa MRiRW, Józef Kaliszewski - z-ca dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Henryka Palusińska - prezes Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków oraz przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie i Urzędu Morskiego w Szczecinie.